Co to jsou mudry? A k čemu vám pomohou?

Termínem mudry jsou označována gesta, která mají za cíl zlepšit tok energetických proudů naší bytosti. Konkrétně mudry slouží k usměrňování energie našeho těla a tím pomáhají k dosažení rovnováhy. Když jsou prováděny správně, tak energie díky nim lépe prostupuje přes kanály těla, jimiž proudí prána, což způsobuje dosažení stavu vnitřního klidu a vyrovnanosti. 

Mudry se obvykle provádějí rukama, ale lze je dělat i jinými částmi těla jako jsou nohy, oči, a dokonce i některými dýchacími technikami. Kromě jógy mají mudry velký význam i v hinduistickém a buddhistickém náboženství, kde jsou považovány za posvátné. 

Jak mudry vlastně fungují? Mudry neboli Mudry prstů se provádějí prostřednictvím různých pozic prstů a jejich spojováním takovým způsobem, že se vyvine tlak, který vyšle zprávu do mozku skrze nervová zakončení. Tímto způsobem tak lze navázat komunikaci mezi naším tělem a myslí a vytvořit jeden celek. Právě díky zmíněnému spojení těla a mysli mají mudry terapeutické a léčivé vlastnosti.

Jógové karty s těmi 29 nejlepšími léčivými mudrami

K dosažení všech výhod muder, mezi něž patří třeba stimulace tvorby endorfinů, zmírnění stresu nebo celkově zlepšení nálady, nicméně bude nutné udržovat stálost a pravidelnost v jejich praktikování. 

V praxi muder vám budou nápomocné naše jógové karty obsahující ty nejúčinnější léčivé mudry. Jako lákadlo může posloužit kupříkladu základní mudry: 

Anjali mudra, známá jako Namaste, která je součástí valné většiny jógových lekcí.  

Jak na ni? 

Spojte dlaně k sobě, přičemž palce směřujte k hrudníku a ostatní prsty mějte v poloze směrem nahoru. Přiložením dlaní k sobě se pak postaráte o sjednocení mezi pravou a levou hemisférou mozku, tedy o spojení vaší aktivní a vnímavé povahy. 

Jaké efekty můžete od této mudry očekávat?

Zlepší vaše vnitřní soustředění a všímavost, postará se o uzemnění a lepší rovnováhu. V neposlední řadě nastolí i harmonii mezi logickým a emocionálním smýšlením (levá a pravá strana mozku). Podívejte se na Jógové mudry

Jóga Mudry

Přejít nahoru